PARTNERS

Våra leverantörer gör halva jobbet.

Med strävan efter ständiga förbättringar och helhetssyn på företagets verksamhet är vår ambition att vara ett föredöme på marknader där vi har kunder.

För att vi internt ska bli starkare och kunna behålla, men även öka vår konkurrenskraft och förtroende på marknaden krävs att vi bygger långsiktiga relationer med våra leverantörer. Vi ska även ta hänsyn till våra kunders nuvarande och kommande önskemål, vilket påverkar Tolagos utveckling och framtid.

För att uppnå detta, och för att våra mål ska uppfyllas, ställer vi höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners.

POLEN

Kaczmarek

Kaczmarek Malewo är det största familjeägda företaget i sin bransch och tillhör de ledande tillverkarna av plastinstallationssystem. 1985 startade produktionen och idag har de över 6600 olika produkter i sin produktkatalog, det är något att skryta om!

HEMSIDA