Tillsynsbrunn Kaczmarek Multi-inlopp 400 ID Typ 2 för korrugerat rör K2-Kan

2552553300

300 mm

REA-pris

Tillsynsbrunn Kaczmarek DIAMIR

En tillsynsbrunn är knytpunkten mellan ditt privata avlopp från bostaden och det kommunala avloppet. Tillsynsbrunnen gör det möjligt att inspektera och rensa. Denna brunn är försedd med tre inlopp, alternativt rakt genomlopp.

  Tillval

  Adapter för tillsynsbrunn

  Välj till passande Adapter för tillsynsbrunn

  Adapter för tillsynsbrunn Kaczmarek PP Teleskopisk 400 ID med tätning 315 and 400ID

  Passande brunsbotten

  Välj till passande Brunsbotten

  Brunsbotten Kaczmarek PP 400 ID för brunn med tank

  Brunsbotten Kaczmarek PP 400 ID för brunn med tank
  Brunsbotten Kaczmarek PP 400 ID för brunn med tank
  Yttre - för montering med gummitätning
  Click to select
  Selected
  Brunsbotten Kaczmarek PP 400 ID för brunn med tank
  Brunsbotten Kaczmarek PP 400 ID för brunn med tank
  Inre - för svetsning till stigarrör
  Click to select
  Selected
  Show more

  Passande Kona

  Välj till passande Kona

  Kona för tillsynsbrunn Kaczmarek Betong 400 ID för korrugerat rör 455/400 B 125 - 12,5 t

  Passande Lock

  Välj till passande Lock

  Lock för tillsynsbrunn Kaczmarek Gjutjärn 315 mm

  Click to select
  Selected
  Click to select
  Selected
  Show more
  Click to select
  Selected
  Show more

  Lock för tillsynsbrunn Kaczmarek PP 400 ID A 15 - 1,5 t

  Lock för tillsynsbrunn Kaczmarek Gjutjärn 315 mm med galler

  Passande Stigarrör

  Välj till passande Stigarrör

  Stigarrör Kaczmarek PP Dubbelvägg 400 ID SN4

  K2-KAN är vatten- och avloppsledningssystem av dubbelväggiga polypropenrör. De är avsedda för dagvatten, dränering och industriella avloppssystem. Tack vare sina hållbara egenskaper och dess enkla installationsteknik är K2-KAN det optimala avloppssystemet för de flesta. Det kan läggas under starkt trafikerade vägar liksom i andra, mindre traffikerade, områden. Dess hållbarhet uppskattas till minst 100 år, därför är investeringen mycket kostnadseffektivt. Rörets låga vikt underlättar betydligt läggning och montering av diverse vatten- och avloppledningsnät. K2-KAN rör är 2 - 3 gånger lättare än andra plaströr med massiv vägg och 15 - 20 gånger lättare än betongrör. Med tanke på att rören är lättmonterade, dess låga vikt och systemets användarvänlighet vid skarvning och montering ger en arbetstidsbesparing på ca 20 - 30%.
  Stigarrör Kaczmarek PP Dubbelvägg 400 ID SN4
  Click to select
  Selected
  K2-KAN är vatten- och avloppsledningssystem av dubbelväggiga polypropenrör. De är avsedda för dagvatten, dränering och industriella avloppssystem. Tack vare sina hållbara egenskaper och dess enkla installationsteknik är K2-KAN det optimala avloppssystemet för de flesta. Det kan läggas under starkt trafikerade vägar liksom i andra, mindre traffikerade, områden. Dess hållbarhet uppskattas till minst 100 år, därför är investeringen mycket kostnadseffektivt. Rörets låga vikt underlättar betydligt läggning och montering av diverse vatten- och avloppledningsnät. K2-KAN rör är 2 - 3 gånger lättare än andra plaströr med massiv vägg och 15 - 20 gånger lättare än betongrör. Med tanke på att rören är lättmonterade, dess låga vikt och systemets användarvänlighet vid skarvning och montering ger en arbetstidsbesparing på ca 20 - 30%.
  Stigarrör Kaczmarek PP Dubbelvägg 400 ID SN4
  Click to select
  Selected
  Show more
  K2-KAN är vatten- och avloppsledningssystem av dubbelväggiga polypropenrör. De är avsedda för dagvatten, dränering och industriella avloppssystem. Tack vare sina hållbara egenskaper och dess enkla installationsteknik är K2-KAN det optimala avloppssystemet för de flesta. Det kan läggas under starkt trafikerade vägar liksom i andra, mindre traffikerade, områden. Dess hållbarhet uppskattas till minst 100 år, därför är investeringen mycket kostnadseffektivt. Rörets låga vikt underlättar betydligt läggning och montering av diverse vatten- och avloppledningsnät. K2-KAN rör är 2 - 3 gånger lättare än andra plaströr med massiv vägg och 15 - 20 gånger lättare än betongrör. Med tanke på att rören är lättmonterade, dess låga vikt och systemets användarvänlighet vid skarvning och montering ger en arbetstidsbesparing på ca 20 - 30%.
  Stigarrör Kaczmarek PP Dubbelvägg 400 ID SN4
  Click to select
  Selected
  Show more
  K2-KAN är vatten- och avloppsledningssystem av dubbelväggiga polypropenrör. De är avsedda för dagvatten, dränering och industriella avloppssystem. Tack vare sina hållbara egenskaper och dess enkla installationsteknik är K2-KAN det optimala avloppssystemet för de flesta. Det kan läggas under starkt trafikerade vägar liksom i andra, mindre traffikerade, områden. Dess hållbarhet uppskattas till minst 100 år, därför är investeringen mycket kostnadseffektivt. Rörets låga vikt underlättar betydligt läggning och montering av diverse vatten- och avloppledningsnät. K2-KAN rör är 2 - 3 gånger lättare än andra plaströr med massiv vägg och 15 - 20 gånger lättare än betongrör. Med tanke på att rören är lättmonterade, dess låga vikt och systemets användarvänlighet vid skarvning och montering ger en arbetstidsbesparing på ca 20 - 30%.
  Stigarrör Kaczmarek PP Dubbelvägg 400 ID SN4
  Click to select
  Selected

  Stigarrör Kaczmarek PP Enkelvägg 400 ID SN4

  Click to select
  Selected
  Click to select
  Selected
  Show more
  Click to select
  Selected
  Show more

  Passande Tätning

  Välj till passande Tätning

  Tätning för stigarrör Kaczmarek 400 ID för korrugerat rör

  Tätning för stigarrör Kaczmarek 400 ID för korrugerat rör
  Tätning för stigarrör Kaczmarek 400 ID för korrugerat rör
  Yttre - för enkelvägg eller dubbelväggig stigarrör
  Click to select
  Selected
  Tätning för stigarrör Kaczmarek 400 ID för korrugerat rör
  Tätning för stigarrör Kaczmarek 400 ID för korrugerat rör
  Inre - för enkelväggigt stigarrör och teleskop
  Click to select
  Selected
  Show more

  Passande Teleskoprör

  Välj till passande Teleskoprör

  Teleskoprör Kaczmarek 400 ID med gjutjärnslock D400 - 40 t