Övergång Kaczmarek K2-Kan ID K2 muff/slät muff

109353000

600/630

REA-pris0 kr

K2-KAN Dubbelväggiga Polypropenrör

K2-KAN är ett robust system av dubbelväggiga polypropenrör designat för användning i en mängd olika avloppsbehov, inklusive dagvattenhantering, dränering och industriella tillämpningar. Dess hållbarhet tillsammans med enkel installation gör det till ett förstahandsval för både högtrafikerade och lågtrafikerade områden. För ytterligare teknisk information, referera till produktbladet för detaljer om standarder, godkännanden och certifikat.

  • Vatten- och avloppsledningssystem med dubbelväggiga konstruktion
  • Lämplig för dagvatten, dränering och industriella avlopp
  • Hållbara med enkel installationsmetod
  • Kan installeras under starkt trafikerade vägar samt mindre trafikerade områden