Zircon Regeldetektor HD55 Zircon

67194

REA-pris0 kr

Zircon StudSensor HD55 Djupt Sökande Regeldetektor

StudSensor HD55 är en djupsökande regeldetektor fylld med Zircon’s senaste designinnovationer. Verktyget har en uppdaterad LCD-display och en nyutvecklad ljusmarkör som tänds upp då ytterkanten på en regel har detekterats. Två olika söklägen gör att man enkelt finner ytterkanter på trä- och metallreglar för att säkert förankra speglar, hyllor och skåp på väggen. Verktyget varnar också för strömförande växelströmsledningar.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan®-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • “READY”-indikatorn visar när verktyget är kalibrerat och redo för mätning
 • WireWarning® detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Zircon’s patenterade “över regeln”-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
 • En tydlig LCD-display med Target Spotlight indikerar när man närmar sig en regelkant och tänds upp när kanten har detekterats
 • SpotLite®-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut ytterkanten på en regel
 • Halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringsskåra ger precis markering av regelkanterna
 • Gummihandtag ger ett säkert och bekvämt grepp

Zircon HD55 – Avancerad Regeldetektor för Pålitlig Väggfästning

HD55 är en djupsökande regeldetektor från Zircons designinnovationer. Regeldetektorn har två olika söklägen som gör att man enkelt finner ytterkanter på trä- och metallreglar för att säkert förankra hyllor, speglar och skåp på väggen. Detektorn har en uppdaterad LCD-display samt en nyutvecklad ljusmarkör som tänds när ytterkanten på en regel har detekterats. Detta verktyg varnar även för strömförande växelströmsledningar. Teknisk data: StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup. DeepScan-läget fördubblar detektorns sökdjup till upp till 38 mm djup. 'READY'-indikatorn visas då verktyget är kalibrerat och redo för mätning. WireWarning detektering indikerar närvaro av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup. Zircons patenterade 'över regeln'-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel. En tydlig LCD-display med Target Spotlight indikerar när man närmar sig en regelkant och tänds upp då kanten har detekterats. SpotLite-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut ytterkanten på en regel. En halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringsskåra ger en exakt markering av regelkanterna. Ett gummihandtag som ger ett säkert och bekvämt grepp.

 • Två söklägen för att enkelt lokalisera trä- och metallreglar
 • Detekterar regelkanter upp till 19 mm med StudScan-läge
 • DeepScan-läge fördubblar sökdjupet till 38 mm
 • 'READY'-indikator för korrekt kalibrering och mätberedskap
 • WireWarning-detektering varnar för strömförande växelströmsledningar upp till 51 mm djup
 • Patenterad 'över regeln'-indikering för att förhindra felaktiga mätningar
 • LCD-display med Target Spotlight lokaliserar regelkanter exakt
 • SpotLite-markören pekar ut regelkanten med pilformad ljusindikering
 • Användarvänlig med halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringsskåra
 • Gummihandtag för ett fast och behagligt grepp

Förpackning

Antal/Förpackning 4