Tryckrör Kaczmarek PVC-U med tätning och muff PN12,5 6000 mm

0120511600

110 mm

REA-pris

Dimension

Bredd N/A
Höjd N/A
Djup N/A
Volym N/A
Vikt 16.7kg

Tillval

Passande Böj

Böj för Tryckrör Kaczmarek PVC-U med tätning och muff PN10

Passande Grenrör

Grenrör för Tryckrör Kaczmarek PVC-U ANPL med gänga PN10

Click to select
Selected

Grenrör för Tryckrör Kaczmarek PVC-U PN10

Click to select
Selected
Click to select
Selected
Show more
Click to select
Selected
Show more

Grenrör för Tryckrör Kaczmarek PVC-U ANP med fläns PN10

Click to select
Selected
Click to select
Selected
Show more

Passande Muff

Skarvmuff för Tryckrör Kaczmarek PVC-U Dubbelmuff PN10

Muff för Tryckrör Kaczmarek PVC-U FNP med fläns PN10

Click to select
Selected

Muff för Tryckrör Kaczmarek PVC-U PN10

Click to select
Selected

Muff för Tryckrör Kaczmarek PVC-U ENPL med fläns PN10

Click to select
Selected

Passande Tätning

Gummitätning för Tryckrör Kaczmarek

Click to select
Selected

TPE Tätning för Tryckrör Kaczmarek

Click to select
Selected
PVC-U Trycksatt Vattensystem

PVC-U Trycksatt Vattensystem

Se alla

Rör för tryckavlopp är gjorda av PVC-U i extruderingsprocessen, de har en solid homogen konstruktion genom hela rörtvärsnittet med släta ytter- och innerväggar. Under tillverkningsprocessen bildas en hylsa i änden av röret med ett spår för införande av elastomertätningen.
Polyvinylklorid (PVC-U) är ett material med hög motståndskraft mot kemiska föreningar. PVC-U-rör och rördelar är resistenta mot påverkan av avloppsvatten med pH-värden på 2 (syra) upp till 12 (bas) för korrosion orsakad av kommunalt avlopp, regnvatten, ytvatten och grundvatten. Information om resistens mot PVC-kemiska föreningar specificeras i ISO / TR 10358 och elastomertätningar i ISO / TR 7620.
Beroende på applikationsområdet och investerarens preferenser kan rören förses med packningar med en extra stabiliseringsring (ANGER-LOCK). Konstruktionen av denna typ av packningar förhindrar att de glider ut ur spåret under anslutningen. Dessutom kännetecknas dessa packningar av ökad täthet mot både över- och undertryck.
Hela PVC-U trycksystemet genomgår laboratorietester och polygontester vad gäller mekanisk hållfasthet, täthet och motståndskraft mot statiska och dynamiska belastningar. Strikt övervakning av kvaliteten på våra produkter säkerställs av det kvalitetsledningssystem som implementerats i företaget baserat på EN ISO 9001.
PVC-U tryckrör och kopplingar för konstruktion av tryck- och vakuumsystem för dricksvatten, råvatten, industrivatten, socialt och levande avlopp, regnvatten och andra EPDM-ämnen med vissa tätningsfogtätningar.