Propp för avloppsrör Kaczmarek K2-Kan PP

1041373000

800 mm

REA-pris

K2-KAN Dubbelväggiga Polypropenrör

K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.

  • Vatten- och avloppsledningssystem av dubbelväggiga polypropenrör
  • Avsett för dagvatten, dränering och industriella avloppssystem
  • Hållbara egenskaper och enkel installationsteknik
  • Lämpligt för användning under starkt trafikerade vägar och i mindre trafikerade områden

Dimension

Bredd N/A
Höjd N/A
Djup N/A
Volym N/A
Vikt 24kg

Tillval

Passande Dagvattenrör

Välj till passande Dagvattenrör för dina K2-Kan rör.

Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN16

K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN16
Click to select
Selected
K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN16
Click to select
Selected
Show more

Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN10

K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN10
Click to select
Selected
K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN10
Click to select
Selected
Show more

Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN12

K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN12
Click to select
Selected
K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN12
Click to select
Selected
Show more

Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP utan muff och tätning SN8

K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP utan muff och tätning SN8
Click to select
Selected
K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP utan muff och tätning SN8
Click to select
Selected
Show more

Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN8

K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN8
Click to select
Selected
K2-KAN är ett robust avloppssystem idealiskt för en mängd olika tillämpningar. Detta system är tillverkat av dubbelväggiga polypropenrör och är utformat för att kunna hantera allt från dagvatten och dränering till industriella avlopp. Tack vare dess hållbara konstruktion och enkelhet i installation, är K2-KAN en föredragen lösning för både tungt belastade områden och mindre trafikerade platser. För ytterligare teknisk information, referera till det tillgängliga produktbladet som innehåller standarder, godkännanden och certifikat.
Dagvattenrör Kaczmarek K2-Kan ID PP med muff och tätning SN8
Click to select
Selected
Show more
K2-Kan

K2-Kan

Se alla

Systemet med K2-Kan korrugerade rör och rördelar är tillverkade av PP, när det gäller deras funktionella egenskaper och möjligheterna att utföra markarbeten och monteringsarbeten i samband med att lägga rör i marken är för närvarande det optimala avloppssystemet som möjliggör prognosen att sanitets-, dränerings-, allmänna eller industriella avloppssystem läggs i marken under vägar med hög belastning eller i andra områden. De kommer att användas i minst 100 år och investeringskostnaderna kommer att vara optimala.
Det nya med deras konstruktion är att ytterväggen har på toppen av den låga breda ribban gjort ytterligare takförstärkningar som tar punkttryck direkt på väggen. yttre röret orsakar dess deformation, samtidigt som den inre väggen förhindras från att deformeras. Ytterväggen har vidare en låg och bred vågform med smala smala spår, där det i det sista spåret finns en elastomerisk packning för att ansluta dem. Med en sådan rörkonstruktion finns det ett gynnsamt förlopp för ökningen av omkretsstyvheten när tjockleken på ytterväggen ändras medan tjockleken på innerväggen förblir konstant. Beroende på ytterväggens tjocklek, perifer styvhet i intervallet SN = (4÷16) kN/m2. Alla strukturella PP-rör och rördelar (korrugerade eller profilerade) har en mycket expanderad vägghöjd jämfört med slätväggiga (massiva, skummade eller andra strukturella A-rör), där den relativt tunna väggtjockleken (differentierad beroende på styvheten) inte har en så betydande inverkan på storleken på innerdiametern och hydrauliska beräkningar.
K2-Kan PP-rör (DN/ID och DN/OD) tillverkas genom coextrudering, där två oberoende enkelskruvsystem mjukgör polypropylengranulat (med två olika färger men med liknande egenskaper), som matas till formningshuvudet samtidigt koaxialt två rör. Det inre röret har en slät vägg och det yttre röret har en vågformad (korrugerad) vägg genom en suganordning. Båda dessa rör är anslutna till varandra under denna varmformning genom tryckformning av en tvåskikts, välsvetsad vägg vid anslutningspunkterna. Den släta innerväggen är ljus, medan den korrugerade ytterväggen är orangebrun (DN/ID 150 - 600) och svart (DN/ID 800 - 1000), DN OD 160 - 400 ljusorange. Den största fördelen med denna typ av rör är att med låg materialförbrukning, och därför med sin lätta vikt, produceras rör med hög omkretsstyvhet.

EN 13476-3 - Plaströrssystem för högtrycksavlopp under jord - Rörsystem med konstruktionsväggar av polyvinylklorid (PVC-U), polypropen (PP) och polyeten (PE) - Del 3: Rör och rördelar med slät inneryta och profilerad ytteryta och system, typ B

Dokument

Produktblad Öppna