Markeringsband 125mm L-250m Lila Märkt FJÄRRVÄRME Tolago

125254

REA-pris0 kr

Markeringsband för Kablar och Rör

Markeringsbandet är ett essentiellt hjälpmedel för att indikera var kablar och rör är placerade under markytan. Den lila färgen på bandet ger en direkt indikation om att det rör sig om fjärrvärmerör, vilket förenklar arbete och underhåll i området. Det är viktigt att notera att markeringsbandet endast tjänar som en varning och inte erbjuder fysiskt skydd för infrastrukturen.

  • Används för att markera kablar och rör under mark
  • Endast för varning, ingen skyddsfunktion
  • Färgkodat för snabb identifiering
  • Lila färg indikerar fjärrvärmerör