Zircon Regeldetektor HD35 Zircon

67193

REA-pris

Demonstrationsvideo HD35

Regeldetektorn StudSensor™ HD35 är baserad på Zircon’s senaste designinnovationer. HD35 har ett ergonomiskt utformat handtag som ger ett säkert och komfortabelt grepp om verktyget i alla vinklar. Detektorn är enkel att använda tack vare ett tydligt och lättavläst användargränssnitt. Genom att detektera ytterkanter på trä- och metallreglar kan tavlor, speglar och hyllor säkert fästas upp på väggen. Verktyget varnar också för strömförande växelströmsledningar.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanterna på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • READY-indikatorn visar när verktyget är kalibrerat och redo för mätning
 • EDGE-pilen tänds upp när man närmar sig ytterkanten på regeln, och är fullt upplyst när regelkanten detekterats
 • Zircon’s patenterade 'över regeln'-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
 • WireWarning® detektering indikerar närvaro av oskärmade strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • SpotLite®-markör tänder en pilformad ljusindikering på väggen som tydligt indikerar ytterkanten på en regel
 • Halvtgenomskinlig bottenplatta och en upplyst V-formad markeringsskåra ger precis markering av regelkanterna

HD35 RegelDetektor för Säker Upphängning

HD35 är en regeldetektor baserad på Zircons designinnovationer. Verktyget hjälper dig att detektera ytterkanter på trä- och metallreglar så att tavlor, speglar och hyllor säkert kan fästas upp på väggen. Regeldetektorn är enkel att använda tack vare ett tydligt och lättläst användargränssnitt. Med ett ergonomiskt utformat handtag har HD35 ett säkert och komfortabelt grepp om verktyget i alla vinklar. Detta verktyg varnar även för strömförande växelströmsledningar.

 • StudScan-läge för att hitta ytterkanter på trär och metallreglar upp till 19 mm djup
 • READY-indikator visar när enheten är kalibrerad och redo för användning
 • EDGE-pil lyser upp vid detektion av regelkanter för enkel lokalisering
 • Zircons "över regeln"-indikering säkerställer korrekt detektionsstartpunkt
 • WireWarning-funktion detekterar oskärmade strömförande växelströmsledningar upp till 51 mm djup
 • SpotLite-markören visar var regelkanten är med en tydlig ljusmarkering på väggen
 • En halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringsskåra för exakt markering av regelkanter

Dimension

Bredd 60mm
Höjd 155mm
Djup 33mm
Volym 0.0m3
Vikt 0.091kg

Förpackning

Antal/Förpackning 4

Dokument

Produktblad Öppna
Dokument Öppna