Zircon Electriskanner e60c Zircon

69208

REA-pris

ElectriScanner e60c: Upptäck Elledningar och Metall

Med ElectriScanner™ e60c finner du snabbt och enkelt strömförande elledningar och metall bakom väggar, golv och tak. Den bakgrundsbelysta displayen blinkar eller lyser röd för att varna om förekomst av strömförande elledningar i båda söklägena. Lägesomkopplaren gör det enkelt att byta funktion. Den bakgrundupplysta displayen, målindikeringsstaplarna, SpotLite®-markören och ljudfunktionen, alla indikerar platsen för målet.

 • AC Scan-läget lokaliserar strömförande, oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • WireWarning® detektering indikerar närvaron av strömförande, oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup i Metal Scan-läget
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
 • Målindikeringsstaplar börjar tändas upp allteftersom enheten närmar sig strömförande elledningar eller metall
 • ColorTrip™ Display lyser röd i läget för växelströmsdetektering och blå i läget för metallsökning
 • Indikator av låg batterinivå för optimal prestanda
 • SpotLite®-märk visar en pilformad ljusmarkering på väggen när verktyget har maximal indikering av strömförande elledning eller metall
 • Se demonstrationsvideo av MS e60c

Electriskanner e60c – Detektera elledningar och metall med precision

Electriskanner e60c är ett avancerat detekteringsverktyg för att snabbt och noggrant hitta strömförande ledningar och olika typer av metall bakom olika ytor. Tack vare verktygets intuitiva funktioner och visuella samt akustiska signaler kan du utföra dina sökningar med förtroende. Allt från hemmareparationer till mer krävande professionella jobb blir enklare och säkrare med denna praktiska skanner som guide.

 • Pålitlig detektering av strömförande elledningar och metall bakom väggar, tak och golv
 • Bakgrundsbelyst display som varnar om strömförande ledningar med rödljus och ljudsignal
 • Enkel omkoppling mellan söklägen med lägesomkopplaren
 • AC Scan-läge hittar strömförande och oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • WireWarning upptäcker strömförande elledningar även i Metal Scan-läge
 • Metal Scan-läge detekterar icke-magnetisk metall som kopparrör upp till 38 mm djup
 • Magnetisk metall som armeringsjärn kan upptäckas upp till 75 mm djup
 • Målindikeringsstaplar som lyser när enheten kommer nära strömförande elledningar eller metall
 • ColorTrip Display som lyser rött för växelströmsdetektering och blått för metallsökning
 • Indikator för låg batterinivå som säkerställer optimal prestanda
 • SpotLite-markören projicerar en pilformad ljusmarkering vid maximal indikering

Dimension

Bredd 107mm
Höjd 246mm
Djup 51mm
Volym 0.001m3
Vikt 0.308kg

Förpackning

Antal/Förpackning 2

Dokument

Produktblad Öppna
Dokument Öppna