Zircon Multiskanner HD900c Zircon

69268

REA-pris

MultiScanner HD900c - Avancerad detektor

MultiScanner HD900c snabbar upp och förenklar sökning av mittpunkt och ytterkanter för träreglar, metallreglar och bjälkar i väggar, tak och golv. Den innovativa ColorTrip-displayen byter färg för att visa olika funktioner: grönt för regelsökning, blått för metallsökning, och rött för växelströmssökning. Displayen varnar också med blinkande eller fast rött ljus vid närvaro av strömförande ledningar. En fyrläges omkopplare, SpotLite-markören, en tydlig bakgrundsbelyst display och ljudindikation ger tydlig information om objektets placering för enklare arbetsflöde och ökad precision.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
 • DeepScan-mode fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning-detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
 • AC Scan-läget lokaliserar strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • ACT (Automatisk korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
 • ColorTrip display med Target Spotlight indikerar riktning och ytterkant på regeln och tänds upp när mittpunkten på regeln har detekterats
 • Indikering av lågt batteri för optimal funktion
 • Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan
 • SpotLite-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut mittpunkten på en regel
 • Halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringsskåra ger precis markering av regelkanterna

Avancerad Multiskanner HD900c för materialdetektion

Multiskanner HD900c detekterar enkelt och snabbt mittpunkten och ytterkanterna på träreglar, metallreglar och bjälkar genom golv, tak och väggar. Verktygets avancerade ColorTrip-display lyser grönt vid regelsökning, blått vid sökning efter metall och rött i läget för växelströmssökning. Displayen lyser rött eller blinkar som en varning för strömförande ledningar i lägena för StudScan, DeepScan, och Metal Scan. Med en fyraläges omkopplare blir det enkelt att byta funktion. SpotLite-markören och en tydlig bakgrundsbelyst display, samt en tonsignal indikerar var objektet finns. Teknisk data: StudScan-läget finner ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup. DeepScan-läget fördubblar verktygets sökdjup på upp till 38 mm djup. WireWarning detektering indikerar närvaro av strömförande växelströmsledningar med upp till 51 mm djup i metall- och regelsökningslägena. Metal Scan-läget detekterar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup. AC Scan-läget detekterar strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 51 mm djup. ACT: (Automatisk korrigeringsteknik) automatiskt korrigerar vanliga fel, som till exempel om sökningen påbörjas över en regel. ColorTrip display med Target Spotlight indikerar riktning och ytterkant på regeln och tänds upp då mittpunkten på regeln har lokaliserats. Indikering av lågt batteri för optimal prestanda. Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om ett objekt ligger djupt eller lågt under ytan. SpotLite-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut mittpunkten på en regel. Halvgenomskinlig bottenplatta samt en upplyst V-formad markeringsskåra ger en exakt markering av regelkanterna.

 • Identifierar trä- och metallreglar samt bjälkar genom olika material
 • Innovativ ColorTrip-display som indikerar olika söklägen med färger
 • Versatila söklägen inkluderar StudScan, DeepScan och Metal Scan
 • WireWarning-detektion för närvaro av strömförande ledningar
 • SpotLite-markören och bakgrundsbelyst display underlättar lokalisering
 • ACT-teknologi minimerar fel och ökar sökprecisionen
 • Signalstyrkeindikator och batterinivåvarning för pålitlig användning

Dimension

Bredd 82mm
Höjd 196mm
Djup 40mm
Volym 0.001m3
Vikt 0.227kg

Förpackning

Antal/Förpackning 2

Dokument

Produktblad Öppna
Dokument Öppna