Dräneringsbrunn Kaczmarek Dubbelvägg PP OD400 / ID350 med svetsad botten och inlopp av gummi in-situ +böj 110x67,5° utan tätning 3x110 H=1200

2814810129

REA-pris

Tolago Infras dagvattenbrunnar är starka, flexibla och hållbara. Detta ger brunnarna en lång livslängd, vilket i sin tur innebär besparingar för både ekonomin och naturen. För att allt skall fungera under flera decennier krävs dock möjlighet till tillsyn och underhåll. Detta skapas genom att förse dagvattennäten med dagvattenbrunnar och betäckningar.

    Fördelar

    • Lägre underhåll- och renoveringskostnader.
    • Enkel installation.
    • Livslängd på över 100 år.