Vakuumventil Jafo Javac

3131242

Ø75/Ø110 mm

REA-pris0 kr

Javac 110 / 75 är en excentrisk vakuumventil i två dimensioner: Kan monteras i Ø110 mm slätände eller över Ø75 mm slätände. Luftflödeskapacitet 47,2 l/s vid ett undertryck på 250Pa. Vakuumventilerna 110 / 75 och 75 / 50 uppfyller kraven i EN12380 A1 vilket innebär att de kan monteras i temperaturområden från -20º C till +60º C.

  Luftning av spillvatteninstallationer

  Luftningsledningen ska utjämna tryckskillnader och förhindra att vattenlåsen sugs ut. Luftningsledningen ska också avleda gaser som uppstår i spillvattensystemet. Automatiska luftningsventiler kan därför inte täcka funktionen, utan minst en öppen luftning utföras i installationen. Automatiska luftningsventiler ska placeras där de är lätt åtkomliga för tillsyn och där funktionen kan säkras. Om ventilen slutar fungera eller fryser i öppet läge finns stor risk för fukt- och mögelskador. Placering i utrymmen med frostrisk, t ex kalla vindar, har i flera fall lett till skador och har därför undvikits i Sverige sedan 1970-talet. Luftningsventilen ska monteras så högt som möjligt. Monteras den för lågt kan vatten stiga upp i ventilen och strömma ut

   Mått & vikt

   Vikt 0.66 kg
   Diameter 75/110 mm
   Dimension Ø75/Ø110 mm

   Design & finish

   Färg Grå
   Material Abs

   Dimension

   Bredd 145mm
   Höjd 145mm
   Djup 175mm
   Volym N/A
   Vikt 0.66kg

   Dokument

   Dokument Öppna
   Produktblad Öppna