Dräneringsbrunn Kaczmarek Dubbelvägg PP OD400 / ID350 med svetsad botten, med teleskopisk tätning 400/315 på toppen och inlopp i gummi in-situ

2814611159

400/110 H=1500 mm

REA-pris

Tolago Infras dagvattenbrunnar är starka, flexibla och hållbara. Detta ger brunnarna en lång livslängd, vilket i sin tur innebär besparingar för både ekonomin och naturen. För att allt skall fungera under flera decennier krävs dock möjlighet till tillsyn och underhåll. Detta skapas genom att förse dagvattennäten med dagvattenbrunnar och betäckningar.

    Fördelar

    • Lägre underhåll- och renoveringskostnader.
    • Enkel installation.
    • Livslängd på över 100 år.