Zircon Multiskanner HD800 Zircon

67196

REA-pris

MultiScanner HD800

MultiScanner HD800 detekterar snabbt och enkelt mittpunkt och ytterkanter på träreglar, metallreglar och bjälkar genom väggar, tak och golv. Verktyget detekterar också metallobjekt på upp till 75 mm djup. En treläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. SpotLite-markören, en bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var regeln finns. Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning-detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup i metall- och regelsökningslägena
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
 • ACT (Auto-korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
 • Bakgrundsbelyst LCD-display med Target Spotlight indikerar riktning och ytterkant på regeln och tänds upp när mittpunkten på regeln har detekterats
 • Indikering av lågt batteri för optimal funktion
 • Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan
 • SpotLite-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut mittpunkten på en regel
 • Halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringsskåra ger precis markering av objekten

Multiskanner HD800 – Avancerad detektor för reglar och metallobjekt

Multiskanner HD800 är ett idealiskt verktyg för att på ett snabbt och effektivt sätt finna mittpunkten och ytterkanterna på träre, metallreglar samt bjälkar i golv, tak och väggar. Den kan även upptäcka metallobjekt på djup upp till 76 mm. Den användarvänliga trelägesomkopplaren gör det lätt att byta mellan olika funktioner. Utrustad med funktioner som SpotLite-markören, bakgrundsbelyst display och en ljudsignal som tydligt indikerar var regeln finns samt en signalstyrkeindikator som hjälper användaren att förstå djupet av detektionen under ytorna.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar upp till 19 mm djup
 • DeepScan-läget fördubblar sökdjupet till 38 mm
 • WireWarning-detektering indikerar närvaro av strömförande AC-ledningar upp till 51 mm djup
 • Metal Scan-läget upptäcker icke-magnetisk metall som kopparrör till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn till 76 mm djup
 • ACT-teknik automatiskt korrigerar sökningsfel, till exempel star-up över en regel
 • Bakgrundsbelyst LCD-display med Target Spotlight för precisionsindikering av reglar
 • Low battery-indikator för optimal prestanda
 • Signalstyrkeindikator för att bedöma objektets djup
 • SpotLite-markören visar tydligt regelns mittpunkt
 • Halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-märkning för exakt positionering

Dimension

Bredd 82mm
Höjd 196mm
Djup 40mm
Volym 0.001m3
Vikt 0.228kg

Förpackning

Antal/Förpackning 6

Dokument

Produktblad Öppna
Dokument Öppna